اسکن و آنالیز رایگان مو با دستگاه تمام اتوماتیک لیزری

قبل از هرچیز،به صورت رایگان با جدیدترین دستگاه اسکن و آنالیز لیزری،بانک مو و میزان وسعت طاسی سر شما را بررسی میکنیم و باتوجه به تراکم مورد نیاز و بانک موی شما بهترین روش را برای کاشت مو به شما پیشنهاد میکنیم ،برای دریافت نوبت اسکن رایگان ؛ لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.